Kulawizny 


Kulawizna zwierząt hodowlanych to poważny, bolesny problem zdrowotny, który zaburza dobrostan i obniża produkcyjność zwierząt. Negatywnie wpływa na skuteczność zapłodnienia i jest jedną z głównych przyczyn brakowania zwierząt ze stada.


 

Zapewnienie odpowiednich warunków (mi.n. sucha, czysta ściółka, odpowiednio zbilansowana dawka pokarmowa) to niezbędne działania zapobiegające występowaniu kulawizn, niestety nie zawsze są one w stanie uchronić naszych pacjentów przed chorobą.W przypadku zdiagnozowania kulawizny, ważne jest wdrożenie odpowiedniego leczenia, pamiętając, że często niezbędne jest przeprowadzenie korekcji. Najczęstszymi przyczynami kulawizn są: dermatitis digitalisdermatitis interdigitalis, zanokcica, owrzodzenia.

keyboard_arrow_up