Monitorowanie zespołu Cushinga

Prawidłowe monitorowanie pacjentów z nadczynnością kory nadnerczy jest niezbędne, aby uzyskać optymalne rezultaty terapii. Planowanie wizyt kontrolnych i edukacja właściciela zwierzęcia na temat konieczności zgłaszania wszelkich zmian u jego podopiecznego są kluczowe dla procesu leczenia.

keyboard_arrow_up