Leki podawane w wodzie do picia

Zalety leków podawanych w wodzie do picia:

  • Szybki początek działania
  • Ograniczone koszty i nakład pracy
  • Wsparcie odpowiedzialnego stosowania antybiotyków

Skuteczność terapii lekami podawanymi w wodzie do picia

Skuteczność terapii lekami podawanymi w wodzie do picia zależy od jakości wody, konstrukcji systemu pojenia oraz jakości samego produktu i jego formulacji.

Inwestowanie czasu i pieniędzy w te rozwiązania jest częścią Dobrej Praktyki Rolniczej, i przynosi zyski w postaci zadowalających wyników produkcyjnych i zdrowotnych stada.

Właściwy antybiotyk

W przypadku chorób o przebiegu ostrym, leczenie trzeba rozpocząć przed uzyskaniem wyników badań laboratoryjnych. Leki rozpuszczane w wodzie do picia umożliwiają szybką zmianę podawanego antybiotyku, jeśli jest to konieczne (np. modyfikacja leczenia po otrzymaniu wyników z laboratorium).

Właściwe zwierzę

Leki rozpuszczane w wodzie do picia można podawać konkretnej grupie (a nawet w obrębie jednego kojca).

Właściwy czas

Rozpoczęcie leczenia we właściwym momencie. W razie wystąpienia choroby, kluczem do sukcesu jest jak najszybsze rozpoczęcie leczenia.

Właściwa dawka

Podanie zbyt niskiej dawki leku zwiększa ryzyko rozwoju oporności.

keyboard_arrow_up