Zasady ochrony prywatności

Dechra Pharmaceuticals PLC i jej spółki zależne odpowiednich stron internetowych ("Witryna") są obsługiwane przez Dechra Pharmaceuticals PLC.

Pojęcia "Dechra", "my", "nas", "nasz" i "nasze", użyte w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności, oznaczają Dechra Pharmaceuticals PLC, która obejmuje zarówno filie, oddziały lub firmy kontrolowane przez Dechra Pharmaceuticals PLC. 

Pojęcia "Ty", "Twój" i "Twoje" użyte w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności oznaczają każdego użytkownika naszej Witryny.

WAŻNE: PRZEZ PRZESŁANIE DANYCH OSOBOWYCH RĘCZNIE LUB W FORMIE ELEKTRONICZNEJ DO NAS I/LUB ZA POMOCĄ NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ, DAJESZ SWOJĄ ZGODĘ, BY WSZYSTKIE DANE OSOBOWE, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEDŁOŻONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA MOGĄ BYĆ ZBIERANE, UŻYWANE I PRZETWORZONE PRZEZ NAS W SPOSÓB I W CELACH OPISANYCH PONIŻEJ

ZAKRES OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Dechra zobowiązuje się do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu zapewnienia, że ​​wszystkie dane osobowe przechowywane przez nas w odniesieniu do naszych pracowników, klientów, dostawców i wszystkich innych osób są przechowywane w bezpieczny i zgodny z prawem sposób oraz zarządzane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Przeczytaj uważnie informację dotyczące Zasady Ochrony Prywatności. Opisują one naszą obecną politykę i praktyki w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych przez nas bezpośrednio od użytkownika i/lub za pośrednictwem strony internetowej (w zakresie, w jakim takie dane osobowe są chronione odpowiednimi przepisami o ochronie danych). W szczególności wyjaśnia, jakie typy informacji gromadzimy, w jaki sposób informacje te są wykorzystywane, komu są one ujawniane i w jaki sposób są one chronione.

Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności dotyczą wszystkich danych osobowych, które są gromadzone, przetwarzane, wykorzystywane i przechowywane przez nas (z wyjątkiem danych osobowych dotyczących naszych kontrahentów, konsultantów, pracowników i pracowników, których dane osobowe są objęte osobną informacją o prywatności). Dla celów niniejszych Zasad Ochrony Prywatności "Dane osobowe" odnoszą się do informacji lub część informacji mogących zidentyfikować użytkownika i mogą zawierać imię i nazwisko, opis stanowiska, datę urodzenia, adres e-mail i/lub adres do korespondencji i/lub dane dotyczące zdrowia.

POWIADOMIENIE O ZMIANACH W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU

Stale ulepszamy nasze metody komunikowania się i dodajemy nowe funkcje w niniejszej witrynie i w ramach istniejących usług. Wskutek ciągłych zmian, zmian w prawie i zmiennego charakteru technologii, nasze praktyki dotyczące danych ulegają okresowym zmianom. Zachęcamy do częstego sprawdzania naszej strony, ponieważ odwiedzając naszą stronę internetową, zgadzasz się na aktualną wersję niniejszych Zasad Ochrony Prywatności.

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH, M.IN. ADRESÓW E-MAIL

Możesz skorzystać z naszych usług i rozwiązań lub otrzymać od nas dodatkowe informacje. Gdy poprosisz o nasze usługi i rozwiązania lub poprosisz o dodatkowe informacje, wtedy zbieramy Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i dane dotyczące płatności. Zbieramy dane osobowe, na przykład podczas:

• rejestracji na jedno z wydarzeń wymienionych na naszej stronie internetowej;

• rejestracji na stronie, w celu otrzymania od nas wiadomości e-mail lub innych powiadomień;

• ubiegania się o pracę w Dechra;

• zamówienia recepty na produkt od lekarza weterynarii, który może być wypełniony wyłącznie przez nas na podstawie specjalnej licencji wydanej przez właściwy organ regulacyjny;

• korzystania z usług mediów społecznościowych, takich jak Facebook lub Twitter, do komunikowania się z nami; lub

• złożenia wniosku do naszego działu obsługi klienta.

Możemy również poprosić o informacje demograficzne, abyśmy mogli świadczyć Ci zindywidualizowaną usługę. Informacje, które podajesz, są przechowywane w formie papierowej lub elektronicznej w naszych bazach danych lub u naszych dostawców zewnętrznych (patrz: sekcja "Przekazywanie danych stronom trzecim" poniżej).

Czasami uzupełniamy informacje, które podajesz, informacjami otrzymanymi od stron trzecich. Na przykład, jeśli otrzymamy niedokładne kody pocztowe, możemy użyć oprogramowania innych firm, aby je naprawić.

Wreszcie, możemy otrzymywać informacje o Tobie od stron trzecich, z którymi współpracujemy, w tym na przykład praktyk weterynaryjnych, agencji reklamowych, dostawców usług analitycznych, dostawców informacji o wyszukiwaniu, biura informacji

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje Dane Osobowe będziemy wykorzystywać do realizacji Twoich próśb, a zbieramy tylko te dane, które są adekwatne i odpowiednie do realizacji tego celu. Kiedy prosimy o dane osobowe, możemy je wykorzystać do następujących celów:

• kontaktu z Tobą, aby poinformować Cię o nowych usługach, które będziemy świadczyć;

• wysyłania aktualizacji problemów, które naszym zdaniem będą dla Ciebie interesujące;

• wysyłania na Twoje żądane informacji na temat naszych usług;

• marketingowych i przeprowadzania badaniach rynkowych;

• przygotowywania zbiorczych statystyk dotyczących naszych klientów, sprzedaży, ruchu i powiązanych informacji na stronie (statystyki te nie będą zawierały żadnych danych umożliwiających identyfikację).

Polegamy na Twojej zgodzie, gdy podasz nam swoje dane osobowe. Wyrażając zgodę na kontakt możemy przesyłać Tobie informacje pocztą tradycyjną i drogą mailową do powyższych celów.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane będą przechowywane odpowiedni czas do realizacji celu. Jeśli nie można ustalić dokładnego czasu, do jego ustalenia będą miały następujące kryteria:

  • cel, dla którego zebrano dane;
  • prawdopodobieństwo dalszego kontaktu lub pytań od ciebie, do których dane mogą być przydatne;
  • długość każdego zobowiązania prawnego, które może się wiązać z tymi danymi lub termin, w którym można dochodzić roszczeń związanych z tymi danymi, produktami lub usługami, które dostarczyliśmy;
  • wymagania naszych regulatorów.

DOSTĘP DO DANYCH I ICH EDYCJA

Po otrzymaniu Twojego pisemnego wniosku i wystarczających informacji, które pozwolą nam zidentyfikować Twoje Dane Osobowe, poinformujemy Cię, które dane o Tobie przechowujemy, za które możemy dokonać niewielkiej opłaty. Skorygujemy, poprawimy lub usuniemy wszelkie dane osobowe, o których nas poinformowano, że są one niedokładne i powiadomimy odbiorców zewnętrznych o koniecznych zmianach. Możesz zaktualizować wszelkie informacje, które nam przekazałeś, kontaktując się z nami pod adresem e-mail podanym powyżej.

W uzasadnionym celu możesz również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, kierując swoje żądanie pod ten sam adres e-mail. Masz również prawo do przekazania nam instrukcji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych po śmierci.

Oprócz wyżej wymienionych uprawnień, masz prawo do:

• złożenia skargi do Inspektora Ochrony Danych, który jest wiodącym organem nadzorczym nad bezpieczeństwem danych osobowych grupy Dechra, pod adresem www.ico.org.uk;

• informacji, z jakiego źródła pochodzą dane osobowe oraz, w stosownych przypadkach, czy pochodzą one z publicznie dostępnych źródeł;

• ograniczenia przetwarzania danych przez administratora danych w określonych okolicznościach;

• otrzymywania informacji o podstawach prawnych przetwarzania danych;

• bycia informowanym o przysługującym Ci prawie do przenoszenia danych.

Żądania usunięcia danych osobowych podlegają obowiązującym przepisom prawnym i etycznym i/lub obowiązkom przechowywania dokumentów nałożonym na nas.

WYPISANIE SIĘ Z SUBSKRYPCJI

Możemy przechowywać Twoje dane kontaktowe w naszej bazie danych, a od czasu do czasu możemy wysyłać do Ciebie e-maile lub informacje, dotyczące naszych innych podobnych produktów i usług, które mogą Cię zainteresować.

Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z naszych produktów i usług. Jeśli jednak nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości e-maili o treści marketingowej i chcesz usunąć swój email z naszej elektronicznej listy mailingowej, wyślij nam wiadomość o temacie „Email Unsubscribe” na adres e-mail info.pl@dechra.eu.

Jeśli chcesz również by usunąć Twój adres z naszej bazy danych marketingu pocztowego, poinformuj nas o tym, wysyłając wiadomość e-mail na adres podając w nagłówku "Mail Unsubscribe" lub pisząc do nas na nasz adres podany powyżej.

Szczegółowe informacje na temat plików cookie, z których korzystamy, oraz celów, w jakich je wykorzystujemy, można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza grupę Dechra wyłącznie w ściśle ograniczonym zakresie, gdy istnieje uzasadniona potrzeba biznesowa lub istnieje nadrzędne uzasadnienie prawne.

Jeżeli dane ujawnienie jest wymagane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego (na przykład wobec agencji rządowej lub policji/służby bezpieczeństwa) lub w związku z postępowaniem sądowym, możemy podać dane osobowe, o ile ujawnienie ogranicza się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Aby chronić twoje dane, podejmiemy odpowiednie działania, aby zapewnić, by twoje dane były bezpieczne i wykorzystywane tylko do legalnych, autoryzowanych celów. Nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie rozpowszechniamy danych osobowych użytkownika niepowiązanym stronom trzecim, o ile niniejsza informacja na temat ochrony prywatności nie stanowi inaczej:

W celu udostępniania Użytkownikowi informacji, produktów i/lub usług i rozwiązań, o które on wnioskował, Dane osobowe mogą być niekiedy przekazywane lub ujawniane innym spółkom grupy Dechra lub osobom trzecim, które działają w imieniu Spółki w celu ich dalszego przetwarzania. Firmy te nie są upoważnione przez Dechra do wykorzystywania danych osobowych, które udostępniamy, do jakichkolwiek innych celów niż te określone w niniejszej Polityce Prywatności lub do wysyłania niezamówionych wiadomości e-mail. Na przykład, czasami strona trzecia może mieć dostęp do twoich danych osobowych w celu wspierania naszej technologii informatycznych lub obsługi korespondencji w naszym imieniu. Możemy wymieniać nazwiska i adresy z naszej listy mailingowej ze starannie dobranymi partnerami marketingowymi. Możemy również udostępniać zbiorcze dane statystyczne lub demograficzne stronom trzecim w sposób, który nie ujawnia danych osobowych.
W miarę rozwoju działalności możemy sprzedawać lub nabywać podmioty zależne lub firmy. Może dojść do reorganizacji, fuzji, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, przeniesienia lub innego rodzaju rozporządzania (w tym między innymi w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem) w całości lub w części działalności grupy Dechra. W związku z tymi transakcjami dane osobowe i inne informacje, które zgromadziliśmy zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, mogą zostać ujawnione i mogą znajdować się wśród aktywów biznesowych przekazanych w ramach transakcji.
Możemy udostępniać, przekazywać lub ujawniać informacje w naszych bazach danych i logach serwerów, aby spełnić wymóg prawny w zakresie wymiaru sprawiedliwości, aby odpowiedzieć na ważny proces prawny od rządu lub organów publicznych w każdym kraju, w którym działamy, interakcji z bazami danych służącymi do przeciwdziałania oszustwom, w celu ochrony naszych interesów, ochrony praw, prywatności i bezpieczeństwa grupy Dechra lub naszych pracowników, agentów i kontrahentów, w celu ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszych baz danych lub tej strony internetowej i/lub do podjęcia środków ostrożności przeciwko odpowiedzialności prawnej.
Możemy udostępniać Twoje dane dostawcom usług analitycznych i wyszukiwarek, które pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszej witryny. Zobacz naszą Politykę plików cookie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Jeśli odwiedzasz tę witrynę z kraju innego niż kraj, w którym znajdują się nasze serwery (obecnie Wielka Brytania), różne komunikaty będą musiały skutkować transferem informacji poza granice. Odwiedzając naszą stronę i/ lub kontaktując się z nami, wyrażasz zgodę na przetwarzanie i przesyłanie danych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Ponadto gromadzone dane mogą być dostępne, przekazywane i przechowywane przez firmy i zewnętrznych usługodawców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Może być również przetwarzany przez personel działający poza EOG, który pracuje dla nas lub dla jednego z naszych dostawców usług. Kraje spoza EOG mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony. Aby chronić twoje dane, podejmiemy odpowiednie ustalenia umowne z firmami, którym udostępniamy dane poza EOG. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o środkach, za pomocą których zapewniamy ochronę Twoich danych za granicą, możemy, po otrzymaniu od Ciebie wniosku, dostarczyć kopię szczegółowych informacji dotyczących zabezpieczeń chroniących transfer według naszego uznania.

Do tych odbiorców spoza EOG należą:

Usługodawcy zlokalizowani poza terytorium EOG (w tym, bez ograniczeń, w Stanach Zjednoczonych i Australii); i
Spółki grupy Dechra z siedzibą poza EOG.

Dane, które prawdopodobnie zostaną przekazane takim odbiorcom obejmują (stosownie do przypadku):

Imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do wysyłki, numer telefonu, płeć, data urodzenia, adres e-mail, dane osobowe zawarte w życiorysie (CV)

Transfer takich danych poza UE/EOG ma na celu:

dostarczenie informacji, produktów i/lub usług oraz rozwiązań, o które wystąpiłeś;

przestrzeganie wymogów prawnych, wymierzanie sprawiedliwości, reagowanie na ważne procesy prawne ze strony rządu lub organów publicznych w każdym kraju, w którym działamy, wchodzenie w interakcje z bazami danych chroniącymi przed oszustwami, w celu ochrony waszych żywotnych interesów, w celu ochrony prawa, prywatność lub bezpieczeństwa grupy Dechra lub naszych pracowników, agentów i kontrahentów, w celu ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszych baz danych lub tej strony internetowej i/lub podjęcia środków ostrożności przed odpowiedzialnością prawną;
pomoc w wypełnianiu wakatów w ramach grupy Dechra;
poprawy Twojego doświadczenia online.

Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony, przestrzegane są następujące środki bezpieczeństwa:

wprowadzono porozumienia dotyczące przesyłania danych wewnątrz grupy;
wprowadzenie wewnętrznego wymogu zawarcia Standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską z dostawcami zewnętrznymi, w stosownych przypadkach

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich środków ostrożności w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych i zapobiegania ich zmianie, korupcji dostępu przez nieautoryzowane strony.

Wymagamy również, aby nasi dostawcy zewnętrzni podejmowali odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Niestety, żaden system pamięci masowej i żadna transmisja informacji nie jest całkowicie bezpieczna. Więcej informacji na temat naszych procedur bezpieczeństwa związanych z przechowywaniem danych osobowych można uzyskać na pisemny wniosek. Proszę przesłać wszelkie takie żądania na piśmie, skierowane do Dyrektora IT grupy Dechra, na adres info.pl@dechra.eu.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Nasza strona internetowa może zawierać hiperlinki do stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Te hiperłącza są podane wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią zachęty do żadnych działań tych stron internetowych stron trzecich lub jakichkolwiek powiązań z ich operatorami. Nie kontrolujemy tych stron internetowych i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich witryny i dane lub praktyki dotyczące prywatności. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności opublikowaną na stronie odwiedzanej przez użytkownika przed skorzystaniem z witryny lub dostarczeniem jakichkolwiek danych osobowych na swój temat.

PLIKI COOKIES

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, aby odróżnić Cię od innych użytkowników naszej strony. Pomaga nam to zapewnić lepsze wrażenia podczas przeglądania naszej strony internetowej, a także pozwala nam ją ulepszać. W ten sposób możemy zebrać następujące dane:

• adres IP, dane logowania, typ przeglądarki, lokalizacja, strefa czasowa, system operacyjny i inne informacje techniczne;

• informacje o Twojej wizycie, w tym o stronach odwiedzanych przed i na  naszej Witrynie oraz oglądanych produktów;

• długość odwiedzin na stronach w witrynie i informacje o interakcji na stronie.

Nasza strona internetowa zawiera również hiperłącza do innych stron na naszej stronie internetowej. Możemy wykorzystywać pliki cookie, aby śledzić, jak często te linki są używane i które strony na naszej stronie odwiedzają nasi goście. Pliki cookie nie identyfikują Cię osobiście - po prostu umożliwiają nam tworzenie statystyk na temat korzystania z tych hiperłączy. Z zastrzeżeniem Twojej uprzedniej zgody, możemy również zbierać informacje za pomocą plików cookie na naszej stronie internetowej i na innych stronach internetowych, aby zrozumieć, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z naszymi reklamami, aby upewnić się, że dostarczamy je w najbardziej odpowiedni sposób.

PRAWO RZĄDOWE

Niniejsza informacja dotycząca Polityki Prywatności stanowi część naszej witryny internetowej Warunki użytkownia (w odpowiednim zakresie).

Użytkownik zgadza się, by sądy Anglii i Walii miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich kontrowersji lub roszczeń wynikających z jakiegokolwiek rodzaju lub odnoszących się do niniejszej Polityki Prywatności oraz że prawo Anglii i Walii będzie regulowało taki spór lub roszczenie. Jednakże zachowujemy prawo do wszczęcia postępowania sądowego w dowolnej jurysdykcji, w której naszym zdaniem ma miejsce naruszenie lub początek naruszenia.

INFORMACJE ZWROTNE

Czekamy na komentarze dotyczące naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego zawiadomienia lub jakiejkolwiek części naszej usługi, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres info.pl@dechra.eu.

keyboard_arrow_up