Jakość wody do picia

Parametry, na które należy zwrócić szczególną uwagę:

  • Ogólna liczba bakterii i bakterii grupy coli na ml
  • Twardość
  • pH
  • Ilość żelaza
  • Ilość manganu

Źródło wody jest bardzo ważne. Woda wodociągowa charakteryzuje się dobrą i stałą jakością. Jakość wody pochodzącej ze studni zależy od położenia geograficznego i głębokości odwiertu ziemnego. W tym przypadku zaleca się instalację stacji uzdatniania wody.

Kontrola jakości wody co najmniej 2 razy w roku. Próbki należy pobrać z 2 miejsc: zaraz po oczyszczeniu oraz z ostatniego smoczka w każdej linii pojenia.

Obejrzyj poniższe wideo

keyboard_arrow_up