Equine Pain and Welfare App (EPWA)

Jak rozumieć się bez słów?

Aplikacja umożliwia obiektywną ocenę stopnia nasilenia bólu na podstawie:

  • check złożonej skali (różne reakcje podczas 5-minutowej obserwacji)
  • check zmian mimiki pyska

keyboard_arrow_up